EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Lydsamlinga ved Ål bygdearkiv

Suche mit folgendem Anfragetyp:Nur diese Datensatztypen durchsuchen:

Objekt
Datei
Sammlung
Simple Page

Erweiterte Suche (nur Objekte)

For å få fram alle låtter i ei samling må du trykke på teksten "Elementer i samlingen", t.d."Elementer i samlingen Ivar Haugen i Hallingstadsamlinga".

Avgrensingar i bruk av materiale som fell innanfor åndsverklova, og der det er gjeve særskild løyve til publisering på lydsamlinga til Ål bygdearkiv frå etterkommarar av utøvarane:


Dette er materiale som ikkje er 50 år gamalt. Desse samlingane er merka særskild med "Avgrensingar". Brukarane av desse særskilde samlingane online er ansvarleg for at vidare bruk av materialet ikkje er i strid med åndsverklova. Dette inneber mellom anna at om du lastar ned låttar frå desse samlingane i Ål bygdearkiv og lastar det opp igjen på plattformar som t.d. YouTube, Soundcloud eller Instagram, har du brote åndsverklova. Ål bygdearkiv vil følgje opp slike eventuelle tilfelle særskild.

Kürzlich hinzugefügte Objekte