EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Brukarettleiing og rettar · Lydsamlinga ved Ål bygdearkiv

Traži koristeći ovu vrstu upita:Pretraži samo ove vrste zapisa:

Dokument
Datoteka
Zbirka
Jednostavna stranica

Složeno pretraživanje (samo dokumenti)

Brukarettleiing og rettar

Samlingane:
For å få fram alle låtter i ei samling må du trykke på teksten "Elementer i samlingen", t.d."Elementer i samlingen Ivar Haugen i Hallingstadsamlinga".

Namngjevning:
Følger opprinneleg namngjevning gitt av utøvarane ved tidspunkt for opptaka. 

Spåkversjonar:
Du kan velge norsk versjon ved å trykke "NO" i menyvalget. I metadatafelta er dei særnorske tegna æ, ø og å i ein utøvars etternamn erstatta med "ae", "oe" og "aa": dette har med dei tekniske spesifikasjonane i LoClouds database/CSV-importen å gjere. 

Søkefunksjonalitet:
Ein får meist fullstendige treff ved å nytte det fulle namnet til ein utøvar, t.d. "Sevat Sataøen" i staden for berre "Sataøen". 

Rettar:
Attgjevinga av materialet etter Bjarne Herrefoss og Jens A. Myro er gjeve med særskild løyve til Ål bygdearkiv. Materialet er ikkje tillate attgjeve av andre, og det er forbode å dele desse låttane på andre plattformar som t.d. YouTube, Instagram eller Soundcloud.

Alt innhold på dette nettstedet er lisensiert som Creative Commons lisens «Navngivelse-Ikke-Kommersiell-Del-På-Samme-Vilkår 4.0 Internasjonal».Legal code: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/no/legalcode Du har lov til: Dele — kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre på materialet ​ -på følgende vilkår: Navngivelse — Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket. IkkeKommersiell — Du kan ikke benytte materialet til kommersielle formål. DelPåSammeVilkår — Dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet, må du distribuere dine bidrag under samme lisens som originalen. Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater. Notiser: Du trenger ikke å rette deg etter lisensen for de deler av materialet som er falt i det fri eller der bruken er tillatt av etter lånereglene i åndsverkloven eller annen gjeldende rett. Ingen garantier er gitt. Lisensen gir deg ikke nødvendigvis alle de tillatelser som er nødvendig for din tiltenkte bruk. For eksempel kan andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle rettigheter, sette begrensninger på hvordan du kan bruke materialet.