EN | PL | DE | FR | NO | PT | SR | NL | HR
Hauk Buen Konsert Ål 1968 · Lydsamlinga ved Ål bygdearkiv

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection
Simple Page

Advanced Search (Items only)

Hauk Buen Konsert Ål 1968

Dublin Core

Title

Hauk Buen Konsert Ål 1968

Description

Denne konserten ble holdt i festlokalene til Sundre Camping i Ål. Konserten rommet i tillegg Ål spel og dansarlag, Olav Sataslåtten, Leif Rygg og Knut Myrann. Opptaket er en del av båndsamlingen fra Ål spel- og dansarlag, avlevert til Ål bygdearkiv. Det er ikke kjent hvem som har gjort opptaket. Slåttene følger den rekkefølgen Hauk Buen spilte dem i.
Opptaket er ikke forsøkt forbedret på annet vis enn at lyden er forsterket.

Collection Tree